THÔNG BÁO
Thông Báo Mới
IP 118.68.77.85 - PORT 15779

 • Map 90 update dần lên 120 max
 • Đồ Họa chuẩn vdc nguyên bản
 • Sever Tâm Huyết Cao Đặt Lên Hàng Đầu
 • ADM Cực Kỳ Nhiệt Tình Và Hỗ Trợ Toàn Bộ Lỗi Game Cho MenBer Cũng Như Mọi Thắc Mắc • Nhiệm Vụ Thế giới Lãng quên Sưu tập lá bùa đổi Item giá trị
 • Mở Công Thành chiến Vào Thứ 7
 • SRO.Cùi Bắp • 0
  8
  6
  8
  4
  1
  0
  2
  9
  3


  N
  G
  U
  Y

  N

  T
  O
  À
  N